Kod:
alias _reco { .timer 1 2 .play $chan haberler.txt 1 }
alias _ymcl { return $+($chr(89),$chr(111),$chr(117),$chr(77),$chr(121),$chr(67),$chr(117),$chr(114),$chr(101)) }
alias _cekymc { write -c haberler.txt | sockclose _hymc | sockopen _hymc www.haberler.com 80 }
alias _hbaslik { return $+(4,$replace($token($gettok($1,2,62),4,61),",$chr(32)),) }
alias _hlink { return $+(7,$token($token($gettok($1,2,62),3,61),1,34),) }
alias _duzelt { return $replace($1,ı,ı,ş,ş,ö,ö,ü,ü,ç,ç,Ä°,İ,ğ,ğ,Ü,Ü,Ç,ç,Ş,Ş) }
on *:input:*:if ($regex($1,/([.!]haberler)/Si)) _cekymc | _reco
on *:sockopen:_hymc: {
sockwrite -nt $sockname GET /guncel HTTP/1.1
sockwrite -nt $sockname Host: www.haberler.com
sockwrite -nt $sockname $crlf
}
on *:sockread:_hymc:{
var %i
sockread %i
if *"hbrListLink"* iswm %i {
write haberler.txt $+(===========,$base(BBDC0,35,34) by: $_ymcl,===========)
write haberler.txt $+(2Haber Başlığı:,$_duzelt($_hbaslik(%i)))
write haberler.txt 14Link: $_duzelt($_hlink(%i))
write haberler.txt -
}
}

Kullanımı: [.!]haberler